Babai Zsófia
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 19:53
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

BABAI ZSÓFIA

adjunktus, Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék

babai.zsofia@bpk.nyme.hu

Német-történelem szakos középiskolai tanári diplomáját 1990-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte. Jelenleg a Debreceni Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának doktorandája. Oktatóként vesz részt az eisenstadti Private Pädagogische Hochschule kétnyelvű pedagógusképzésében. Disszertációjának témája egy magyarországi német és horvát nyelvsziget nyelvhasználatának és nyelvi viselkedésének szociálpszichológiai megközelítésű vizsgálata.

1996-tól dolgozik a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának Nyelvi és Kommunikációs Intézetében. A német nemzetiségi óvodapedagógus képzésben a kétnyelvű óvodai nevelésre felkészítő módszertani, nemzetiségi tantárgyakat oktatja. Rendszeresen konzultál kétnyelvűséggel foglalkozó, nemzetiségi témájú német nyelvű szakdolgozatokat, bírál OTDK dolgozatokat.

Rendszeresen szervez és vesz részt külföldi tanulmányutakon, kap felkérést korai kétnyelvű nevelés témában előadások tartására, és publikációi egy része is e témával kapcsolatos. Tagja több fontos szervezetnek, többek között a   budapesti székhelyű Gesellschaft Ungarndeutscher Germanisten társaságnak.