Bucin Mihaela
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 19:55
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

BUCIN MIHAELA

tanszékvezető, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Román Nyelv és Irodalom Tanszék

bucin@jgypk.u-szeged.hu

1988-ban a Bukaresti Bölcsészettudományi Egyetemen, román nyelv és irodalom és cseh nyelv és irodalom párhuzamos szakokon szerezte diplomáját.

1994 és 1999 között a békéscsabai tanítóképző főiskolán dolgozott előbb tanársegédként, majd 1997-től adjunktusként. Feladata a román nemzetiségi tanítók oktatása volt, valamint a román nyelv oktatása a személyügyi szervező szakos hallgatók számára.

2002-ben a Bukaresti Bölcsészettudományi Egyetemen védte meg PhD disszertációját, amelynek témája: A magyarországi románok narratív repertoárja. Interkulturalitás és etnikai imagológia. Az oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa kulturális antropológia szakterületen honosította.

2008 júliusától főiskolai docens a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának Román Nyelv és Irodalom Tanszékén. 2010. július 1-jétől ugyanezen tanszék tanszékvezetőjeként tevékenykedik.

1990 óta publikál, elsősorban etnológiai, kulturális antropológiai tanulmányokat, továbbá magyarországi román nemzetiségi iskolák számára készített tankönyveket és oktatási segédanyagokat.


Előadásának összefoglalója

A román nemzetiségi tanárképzés helyzete a Szegedi Tudományegyetemen

A magyarországi román nyelvű felsőoktatás kizárólag pedagógusképző jellegű. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán 1955 óta működik a Román Nyelv és Irodalom Tanszék, amely a magyarországi román értelmiségi elitet létrehozó műhelyként folytatta tevékenységét. Évtizedeken át ennél a tanszéknél végezte tanulmányait a magyarországi román pedagógusok zöme.  A szegedi tanszék tevékenysége több mint 60 éve hozzájárul a magyarországi románok nyelvi és kulturális nemzetiségi identitásának megőrzéséhez, mivel a közoktatás e kisebbség fennmaradásának legfontosabb eszköze.