Dávid László
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 19:56
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

DÁVID LÁSZLÓ

rektor, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

ldavid@ms.sapientia.ro

Okleveles villamosmérnök; folyamatirányító számítógépek szakosítást 1981-ben Temesváron szerzett. 1997 óta a műszaki tudományok doktora.

1981 és 1985 között Sepsiszentgyörgyön dolgozott fejlesztőmérnökként. 1985 és 1993 között a Bukaresti Elektrotechnikai Kutatóintézet (ICPE) Marosvásárhelyi Fiókintézeténél tudományos kutató-, főkutató, majd fiókintézet igazgató. A „Petru Maior” Egyetem Műszaki Karának Villamosmérnöki Tanszékén adjunktus, docens (1998–2001) majd egyetemi tanár (2001–2003). 2001 és 2007 között az EMTE automatizálás és számítástechnika szakcsoportok elindítója és vezetője, a Villamosmérnöki Tanszék vezetője, 2004 és 2006 között a Sapientia EMTE rektorhelyettese, 2007. január 1. óta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora. Egyetemi tanár a Sapientia EMTE marosvásáhelyi Műszaki és Humántudományok Karának Villamosmérnöki Tanszékén.

Kiterjedt publikációs tevékenységet is folytat: 2 könyvet publikált elismert szakkiadónál, 7 tankönyve és jegyzete, 86 cikke jelent meg (6 ISI, illetve nemzetközi adatbázisban jegyzett, 2 egyéb tudományos folyóiratban, 66 konferenciakötetben megjelent tanulmány), 21 kutatási szerződése és 1 szabadalma van.

Tagja több tudományos bizottságnak (többek között: MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottsága; Erdélyi Magyar Műszaki Társaság). 2004-ben Magyar Informatikáért éremben, 2011-ben Magyar Köztársaság Középkeresztje kitüntetésben részesült.


Előadásának összefoglalója

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szerepe a romániai magyar felsőoktatási rendszerben

Jóllehet az erdélyi magyarság továbbra is fenntartja a román állam által létrehozott önálló oktatási intézményrendszer igényét, a Partiumi Keresztény Egyetem, illetve a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem független jogi és gazdálkodási entitásként való megalapítása sikerrel emelte ki az erdélyi magyar felsőoktatás ügyét az irreális célkitűzések síkjából. Az erdélyi magyar magánegyetemi hálózatot a magyar kormány és az erdélyi történelmi egyházak közösen alapították. A megalakulás és a beindulás kezdeti nehézségei után a két egyetem folyamatosan fejlődött, így ma fontos helyet foglal el az erdélyi magyar felsőoktatási rendszerben: a mintegy 40.000 romániai magyar hallgató 8.5%-át, illetve a magyarul tanuló hallgatók 25%-át képezi az EMTE-PKE rendszer a négy egyetemi helyszínen. A mindenkori oktatási-tudományos feladatokon túl a két egyetem nemzetpolitikai szempontból is stratégiai fontosságú szerepet tölt be.

A 2001-ben létrehozott Sapientia EMTE-n jelenleg 30 alapképzési szak működik négy kar keretében (Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában), amelyen mintegy 2000 hallgató képzését biztosítja az intézmény. Az ideiglenes működés időszakában a végzettek (2603 hallgató) akkreditált állami egyetemeken jelentkeztek államvizsgára és szereztek oklevelet. Az egyetem tudományos megvalósításai számottevőek, az oktatók kutatási eredményei, cikkei egyre nagyobb számban jelennek meg a nagy nemzetközi adatbázisokban is jegyzett szakmai folyóiratokban (247 ISI cikk). A tudományos teljesítményt mérő ad-astra adatbázis alapján – amely a hivatalos egyetemi rangsor legfontosabb kritériuma – a romániai egyetemek között a huszadik helyen áll, a magánegyetemek között pedig az első. A 2007–2010 között megtörtént akkreditációs felmérések során bebizonyosodott, hogy az EMTE eleget tesz a romániai akkreditációs követelményeknek, így az ARACIS (Román Akkreditációs Ügynökség) 14 szak és az intézmény akkreditációját javasolta. Az akkreditált, önálló jogi személyiséggel rendelkező Egyetem törvény általi létrehozása – a szükséges hivatalos eljárások függvényében – rövidesen várható.