Doncsecz Ibolya
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 19:57
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

MERKLINÉ DONCSECZ IBOLYA

adjunktus, Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Szlovén Nyelv és Irodalom Intézeti Tanszék

doncsecz@btk.nyme.hu

Szlovén nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanári diplomával rendelkezik. A Nyugat-magyarországi Egyetem Szláv Filológiai Intézetének adjunktusa. Oktatási területe: szlovén nyelvfejlesztés, országismeret, szláv civilizációk.. E témában rendszeresen jelennek meg publikációi Magyarországon és külföldön egyaránt. A  Közép-európai Nemzetiségi és Etnikai Kutatóközpont tagja, 2001 óta az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központjának vizsgáztatója.  Az OKTV szlovén bizottság, valamint a szombathelyi Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület elnöke. 1993 óta az MTV Szlovén Szerkesztőségének felelős szerkesztője.


Előadásának összefoglalója

Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban

(Skaperné Embersics Erzsébet – Merkliné Doncsecz Ibolya)

Az előadás rövid áttekintést ad a szlovén nyelv oktatásáról, illetve a nemzetiségi pedagógusképzésről Szombathelyen a kezdetektől napjainkig. Részletes képet nyújt a tanszék megalakulását követő képzési programokról, bemutatja ezek pozitív, illetve negatív oldalait. Külön figyelmet szentel a jelenleg folyó képzéseknek, a különböző lehetőségeknek, valamint kitér arra is, hogy hogyan alakult a hallgatói létszám az évek folyamán, s vázolja ennek okait.