Estefánné Varga Magdolna
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 19:57
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA

dékán,  Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

tkk@ektf.hu

Estefánné Varga Magdolna az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar dékánja, a Pszichológia Tanszék vezetője, címzetes egyetemi tanár. Főiskolai tanulmányait a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán végezte. Egyetemi végzettséget az ELTE BTK pszichológia szakán szerzett, valamint megszerezte a pedagógiai szakpszichológusi képzettséget is. Egyetemi doktori fokozatot az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett 1986-ban, PhD disszertációját 1998-ban védte meg a Nyitrai Konstantin Egyetemen.

Kutatási területei: koraszülöttek értelmi fejlődése, tanulási zavarok – inkluzív nevelés; tanulásdiagnosztika – elektronikus tanulási környezet; a tanárképzés pszichológiai kérdései. Kiemelt oktatási területei: fejlődés és neveléslélektan, önismereti és személyiségfejlesztő tréningek. Kiterjedt publikációs tevékenységet folytat. A Magyar Akkreditációs Bizottság Pedagógiai Pszichológiai Szakbizottságának tagja.


Előadásának összefoglalója

Inkluzív nevelés a közoktatásban

Az inkluzív nevelés – a befogadó szemlélet megjelenése a ’90-es években az oktatáspolitikát új kihívások elé állította. Az együttnevelésnek, a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának gyakorlati megvalósítására Magyarországon először 1993-ban adott lehetőséget a Közoktatási Törvény. Az együttnevelés vállalása, az inklúzió megvalósítása a többségi közoktatási intézmények olyan jellegű nevelő-oktató-fejlesztő tevékenysége, amely biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók számára a személyi és tárgyi feltételek meglétét. Az inkluzív nevelés megvalósítása a közoktatásban létrehozta azt az igényt, hogy a közoktatásban dolgozó pedagógusok és a tanárképzésben részt vevők megfelelő szakértelmet szerezzenek.