Forray R. Katalin
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 19:58
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

FORRAY R. KATALIN

egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolájának vezetője

forray.katalin@pte.hu

Forray R. Katalin egyetemi tanulmányait Szegeden (tanár), majd Budapesten (szociológia) végezte. Neveléstudományokban írott kandidátusi értekezését 1984-ben védte meg. 1997-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen habilitált. 1998 óta a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára. 2003-ban szerezte meg az MTA doktora címet.

Előbb néhány évig Enyingen volt tanár, majd az Oktatáskutató Intézet tudományos főmunkatársaként dolgozott. Alapítója, majd vezetője a Pécsi Tudományegyetem Romológia Tanszékének, Alapítója, majd vezetője az Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolának. Tudományos tevékenysége: oktatáspolitika, regionális és társadalmi különbségek, kisebbségek, különösen a cigány/roma népesség helyzete Magyarországon és Európában.

Számos tudományos társaság és bizottság tagja (például az MTA Pedagógiai Bizottság tagja, 2005–2010 között az OTKA Pedagógiai és Pszichológiai zsűri tagja, 2007-től 2010-ig a MAB Tanárképzési Szakbizottság tagja).

1991 óta az Educatio szerkesztőbizottságának tagja, rovatvezető. Szakmai tevékenységét számos díjjal ismerték el, megkapta többek között 1999-ben A Magyar Felsőoktatásért emlékplakettet, 2000-ben pedig (Hegedűs T. Andrással) A Magyarországi Cigányságért emlékplakettet.


Előadásának összefoglalója

Cigány diákok a felsőoktatásban

Bár a cigány, roma népességről rendszerint csak mint leszakadó népcsoportról beszélnek, a felsőoktatásban való részvételük, értelmiségivé válásuk legalább ilyen fontos téma. A Pécsi Tudományegyetem több mint egy évtizede működtet egyetemi alapképzést, felsőfokú képzést, romológia szakos tanárképzést, és doktori képzésünkben is részt vesznek cigány, roma hallgatók. Az előadásban tapasztalatainkról beszélek, gondjaikról és sikereinkről. Kitekintek a továbblépés lehetőségeire és problémáira is.