Gábrity Molnár Irén
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 19:58
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

GÁBRITY MOLNÁR IRÉN

elnök, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka

irengm@tippnet.rs

Az Újvidéki Egyetem Közgazdasági Karán diplomázott, magiszteri és doktori fokozatot Belgrádban szerzett a Politikai Tudományok Karán. Szabadkán a Közgazdasági Karon egyetemi tanár. A doktori iskolában a Régió emberi erőforrásának szociológiája kurzus vezetője. A Kar oktatási és tudományügyi dékán-helyettese volt. Vendégtanár a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Karán és Állam- és Jogtudományi Karán. 2000 óta az MTA külhoni Köztestületi tagja, 2005-től az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tagja, az MTA Magyar Regionális Kutatások Központja Külső Tanácsadó Testületének tagja. A szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság elnöke, a szabadkai Regionális Tudományi Társaság alelnöke, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács alelnöke, a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium Tudományos. Bizottságának elnöke, az újvidéki Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tagja, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács, valamint a Magyar Nemzeti Tanács Felsőoktatási és Tudományos. Bizottságának tagja. Publikációk: 17 monográfia/könyvfejezet; 8 egyetemi tankönyv; 130 tanulmány folyóiratokban; 135 konferencia részvétel; 49 kutatási projekt; 15 szakpublikáció társszerkesztője.


Előadásának összefoglalója

A magyar nyelvű (felső)oktatás helyzete és esélyei a Vajdaságban

A vajdasági magyar közösség számára nagyon fontos minőségében európai kompatibilissé tenni az anyanyelvi alapokon nyugvó, széleskörű képzési rendszert. A kisebbségben élő, számában fogyatkozó magyarság számára a folyamatos tudás-szerzés és a tudásalapú gazdasági tevékenység felvállalása a még rendelkezésére álló kitörési/megmaradási lehetőség. Esélyünk van egy megújított értelmiségi és polgári középosztály és szakmai elitréteg újrateremtésére, miközben egy átfogó, a vajdasági magyarság egészét megcélzó tudásmenedzsment-koncepció eredményesen motiválná a széleskörű közösségi identitásépítést, a többletteljesítmény-vállalási készséget.