Gyurgyík László
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 19:59
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

GYURGYÍK LÁSZLÓ

adjunktus, Selye János Egyetem Tanárképző Kar Szociológia Tanszék, Komárom

mercurius@mail.t-com.sk

Szociológus diplomáját 1985-ben szerezte a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 1995 és 2002 között PhD tanulmányokat folytatott a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. PhD értekezésének címe: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében. 1985 és 1990 között a pozsonyi Agrárgazdasági Kutatóintézetben dolgozott. 1990 és 1992 között a Remény c. hetilap szerkesztője volt Pozsonyban. 1992 és 2005 között szabadfoglalkozású kutató. 1999-től 2006-ig budapesti Teleki László Intézet tudományos főmunkatársa. 2007 és 2011 között az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány munkatársa volt. 2006 óta a komáromi Selye János Egyetem oktatója. 2011-től a somorjai Fórum Intézet munkatársa.

Kutatási területe: a kisebbségszociológia, demográfia, vallásszociológia, társadalomszerkezet és társadalmi rétegződésvizsgálatok.

Tagja a Magyar Szociológiai Társaságnak és a pozsonyi Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoportnak, valamint a somorjai Fórum Társadalomtudományi Szemle szerkesztőbizottságának.

Az elmúlt években több szakmai elismerésben is részesült: 2005-ben megkapta a Posonium Irodalmi és Művészeti Díj Különdíját, 2006-ban a Szlovák Köztársaság Ezüst plakettjét vehette át, s ugyancsak 2006-ban kapta meg Pozsonyban a Jedlik Ányos-díjat.


Előadásának összefoglalója

A szlovákiai magyar lakosság demográfiai változásai a 90-es évektől napjainkig

Az előadó a szlovákiai magyarok számának alakulását vizsgálja a korábbi népszámlálási és népmozgalmi adatok alapján. Kimutatja, hogy elsősorban a halálozási adatok nagy valószínűséggel jelentős mértékben magasabbak a regisztráltaktól. Ezzel összefüggésben feltárja az 1990-es években bekövetkezett 47 ezer fős magyarságfogyás okait. Ezek az intenzív asszimilációs folyamatokon kívül a csökkenő természetes szaporodásra és a migrációra vezethetők vissza. Ezt követően előrejelzi a rendelkezésre álló adatok alapján a 2011. évi népszámlálás időpontjára a magyarok számának alakulását. A magyarok száma várhatólag 460 és 490 ezer között fog mozogni 2011-ben.