Hauser Zoltán
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 19:59
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

HAUSER ZOLTÁN

rektor, Eszterházy Károly Főiskola

hauser@ektf.hu

Hauser Zoltán az egri Tanárképző Főiskola matematika-műszaki szakán szerezte első diplomáját. Ezt követően tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karának Pedagógiai Szakán folytatta. Egyetemi doktori fokozatot 1984-ben szerzett. Neveléstudományokban írott PhD dolgozatát 1999-ben védte meg a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen. Disszertációjának témája: Oktatástechnológiai curriculum fejlesztése a tanárképzésben. 1984 és 2001 között főigazgató-helyettesként működött, 2001 óta az egri Eszterházy Károly Főiskola rektora és tanszékvezető főiskolai tanára.

Több évtizede végez oktatói tevékenységet az oktatás- és információtechnológia, valamint a mozgókép- és médiakultúra területén. .Jelenlegi kutatási témái többek között: A multimédia fejlesztés médiapedagógiai vonatkozásai és E-learning lehetőségei; Oktatástechnológiai curriculumok fejlesztése. Az elmúlt években számos, az Európai Unió által finanszírozott projektet vezetett a legkülönbözőbb témákban (például: Az EKF és partnerei együttműködésének erősítése, a régióban a magasan képzett szakemberek elhelyezkedési esélyeinek javítása, a térség megtartó erejének növelése – ROP 3.3; Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben /TKTK/ – HEFOP 3.3.2).

Eddigi pályafutása során mintegy harminc nemzetközi konferencián vett részt előadóként.  Kiterjedt szerkesztői és produceri tevékenységet is folytat, számos multimédiás CD-t jegyez szerkesztőként. Több magyar tudományos szakmai társaság tagja, illetve elnöke (OTDT, Lyceum Pro Scientiis Alapítvány, MTA Pedagógiai Szakbizottság Informatikai Albizottsága); 2003 óta a Lyceum Televízió szerkesztőbizottsági tagja. 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével tüntették ki.