I. szekció: Nemzetiségi képzés a magyarországi felsőoktatásban
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 19:31
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

I. SZEKCIÓ: NEMZETISÉGI KÉPZÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSBAN

Szekcióvezető: Varga László (dékánhelyettes, NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar Szociális- és Neveléstudományi Intézet)


2011. november 16. szerda

14.30-16.30

Erb Mária (docens, ELTE Germanisztikai Intézet): Német nemzetiségi képzések az ELTE Germanisztikai Intézetében. Formák – tartalmak – tapasztalatok

Gyivicsán Anna (címzetes tudományos főtanácsadó, Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, egyetemi tanár ELTE BTK): A bolognai rendszer ambivalens hatása a magyarországi szlovák felsőoktatásra

Bucin Mihaela (tanszékvezető főiskolai docens, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Intézet Román nyelv és irodalom Tanszék): A román nemzetiségi tanárképzés helyzete a Szegedi Tudományegyetemen

Felkért hozzászólók:

Manz Adelheid (tanszékvezető, Eötvös József Főiskola Neveléstudományi Kar Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék)

Horváthné Farkas Éva (docens, PPKE Vitéz János Kar Idegen nyelvi és Nemzetiségi Tanszék)


2011. november 17. csütörtök

10.00-12.00

Kacziba Ágnes (docens, SZTE BTK Szláv Intézet): Szerb nemzetiségi képzés a Szegedi Tudományegyetemen  

Katona György (dékán, NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar): Nemzetiségi óvodapedagógus képzés a Nyugat-magyarországi Egyetemen

Doncsecz Ibolya (adjunktus)Embersics Erzsébet (docens, NYME BTK Szláv Filológiai Intézet Szlovén Nyelv és Irodalom Intézeti Tanszék): Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban

Barics Ernő (docens, PTE BTK Kroatisztikai-Szlavisztikai Tanszék): Horvát nemzetiségi szakemberképzés a magyarországi felsőoktatásban

Felkért hozzászólók:

Patyi Gábor (dékánhelyettes, Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar)

Babai Zsófia (adjunktus, NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék)