Kállai Ernő
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 20:00
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

KÁLLAI ERNŐ

a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa

tanszékvezető főiskolai tanár, Eszterházy Károly Főiskola, Kisebbségtudományi Tanszék

kallai@obh.hu

Történész, jogász, társadalomkutató. Tanulmányait az EKTF-en, valamint az ELTE Bölcsészettudományi, illetve Állam- és Jogtudományi Karán folytatta. PhD fokozatot a Deák Ferenc Doktori Iskolában szerzett.

Kutatóként az MTA Kisebbségkutató Intézetének alapító tagja. A felsőoktatásban közel másfél évtizede tevékenykedik. Először a Miskolci Egyetem Szociológia Tanszékén oktató, majd az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán tanszékvezető, később intézetvezető. 2010-ben, Egerben, létrehozta és jelenleg is vezeti a Kisebbségtudományi Tanszéket. E mellett számos egyetem vendégoktatója.

2007-ben az Országgyűlés, Sólyom László köztársasági elnök javaslatára kisebbségi ombudsmannak választotta.

Kutatási területe a nemzetiségi közösségek Magyarországon, ezen belül is kiemelten foglalkozik a magyarországi cigányság társadalmi integrációjának kérdéseivel.


Előadásának összefoglalója

„Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt”

Nemzetiségi oktatás és kisebbségkutatás Magyarországon

Az előadás röviden áttekinti az elmúlt évszázad vonatkozásában a nemzetiségi oktatás és a kisebbségkutatás változásait, a politikai elit és a társadalom által megfogalmazott változó igényeket és ezek összefüggéseit. Az elemzés végén szükségszerűen felvetődik a szakterületen dolgozók közül egyre többeket foglalkoztató kérdés: a több évtizedes fejlődés után, napjainkra megérett-e már a „kisebbségtudomány” arra, hogy önálló diszciplínává váljon?