Kállai Gabriella
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 20:00
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

KÁLLAI GABRIELLA

tudományos munkatárs, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

kallai.gabriella@ofi.hu

1995-ben diplomázott a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola szociális munkás szakán, 2004-ben pedig szociológus diplomát szerzett az ELTE Társadalomtudományi Karán. Jelenleg az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza. Pályáját a szociális szférában kezdte. Számos kutatásban vett részt mint kutatási munkatárs, asszisztens vagy koordinátor.

Jelenleg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központjának tudományos munkatársa. Érdeklődési körébe főként a multikulturális nevelés és annak társadalompolitikai vonatkozásai, az oktatás szociális készségeket alakító hatása, valamint a pedagógusok és a segítő szakmák közötti interprofesszionális együttműködés lehetőségeinek vizsgálata tartozik. Emellett az Eszterházy Károly Főiskola szociálpedagógus hallgatóinak tart különböző kurzusokat.


Előadásának összefoglalója

Közvélekedések az integrációról

A társadalmi egyenlőtlenségek közismerten megjelennek az oktatás területén is, amely nem hogy csökkentené az egyenlőtlenségeket, hanem fel is erősíti őket. Kinek nyújt előnyöket és kinek jelent hátrányokat az integráció? Az előadásban egy közvélemény-kutatás adataira támaszkodva kerülnek bemutatásra a lakossági vélekedések az iskolai integrációval kapcsolatosan.