Katona György
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 20:01
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

KATONA GYÖRGY

dékán, Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

titkarsag@bpk.nyme.hu

Katona György geofizikus mérnöki és szociálpedagógus diplomával rendelkezik.  1990-ben doktori fokozatot szerzett geodinamikai témában a Miskolci Egyetemen, 2007-ben pedig megvédte „Az oktatási hatékonyság növelése digitális tananyagfejlesztéssel” című PhD értekezését a Nyugat-magyarországi Egyetem Gazdasági Folyamatok Elmélete és Gyakorlata Doktori Iskolájában. Jelenleg fő kutatási területe az IKT, a web 2.0 és a pedagógia kapcsolata, de jelentek meg publikációi gender témakörben, korábban pedig geodinamikai területen. 2000-től dolgozik a Nyugat-magyarországi Egyetemen, ahol egyetemi docens, szakinformatikai és kutatásmódszertani tárgyakat oktat és a Benedek Elek Pedagógia Kart dékánként irányítja.


Előadásának összefoglalója

Német nemzetiségi óvodapedagógus képzés a Nyugat-magyarországi Egyetemen

(Katona György – Babai Zsófia)

Magyarországon első alkalommal Sopronban indult német nemzetiségi óvodapedagógus képzés 1959-ben, azóta a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara a képzés fellegvárává vált. Az előadás célja, hogy áttekintse a képzés rövid történetét, felvázolja az abban végbement oktatási, szervezeti, tartalmi változásokat. Az előadás kitér az intézmény kedvező földrajzi adottságainak köszönhető képzési lehetőségekre, a külföldi kapcsolatrendszerre, a képzéshez kapcsolódó kutatási területekre és a képzés jövőjét érintő tervekre is.