Ludányi Ágnes
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 20:01
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

LUDÁNYI ÁGNES

dékánhelyettes, Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

lag@ektf.hu

1985-től dolgozik az Eszterházy Károly Főiskolán. Kezdetben a tanárképzéshez rendelt pszichológia tárgyakat oktatta. Egyetemei doktori disszertációját pályaszocializáció témában írta, elsősorban az önismereti csoportmunka szerepéről a tanárrá válásban. PhD dolgozata a megváltozott tanárszerep és az új szerep-értelmezés témaköréből született.

Pszichológusként munkájában a pályaszocializáció, a tanácsadás, az iskolai agresszió és a hátrányos helyzetű fiatalok reintegrációs lehetőségei vannak fókuszban. A szociálpedagógus-képzésben 1991 óta dolgozik. A gyermekvédelmi és a kriminálpedagógia szakirány kidolgozásában vett részt elsősorban. Ezen belül olyan módszereket dolgozott ki munkatársaival, amelyek a gyermek- és fiatalkorúaknál csoportban és egyénileg is alkalmazhatóak (értéktisztázás, életúttervezés, racionális emocionális terápia elemeinek felhasználása érzelmi zavarok kezelésében, internetes tanácsadás, agresszió-kezelés és megelőzés iskolai körülmények között). Publikációi is ebben a tárgykörben születtek.


Előadásának összefoglalója

Az egri szociálpedagógus-képzés és a kisebbségi közösségekkel való kapcsolat lehetőségei, összefüggései

Az előadás bemutatja a szociálpedagógus-képzés képzési filozófiáján keresztül azokat a lehetőségeket, amelyek a kisebbségi közösségek, azon belül is elsősorban a gyermek- és fiatalkorúak életesélyeinek növelését biztosítják. A közoktatás és a szociális ellátórendszer különböző szintű beavatkozásokat igényel, amelyek egyfelől rendszerszemléletűek, másfelől pedig személyszintűek. Ezekre a kompetenciákra való felkészítés csak tudatosan strukturált, szervesen egymásra épülő tanegységekkel valósítható meg.

Külön kiemelt képzési cél továbbá a hallgatók személyiségfejlesztése, szakmai képességfejlesztése, hiszen csak toleráns, előítélet-mentes beavatkozásokkal van esély hatékony munkavégzésre ezen a területen. Ennek előfeltétele, hogy a képzésünk vállalja a pályaszocializációs faktorok minél nagyobb számú bevonását a képzésbe.

A Bologna-rendszerű képzés sajátossága, hogy a szociálpedagógus-képzést egy gyakorlati (7.) félév zárja le, amelynek felépítése, követelményei, helyszínei szintén garantálnak eszközöket a kisebbségi lét javításához, az adaptivitás növeléséhez és a pszichológiai távolság csökkentéséhez.