Mogyorósi Zsolt
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 20:03
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

MOGYORÓSI ZSOLT

adjunktus, Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Tanszék

mogyorosizs@ektf.hu

Első diplomáját az Eszterházy Károly Főiskola történelem-népművelés szakán szerezte 1990-ben, majd tanulmányait 1994–1997 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem, pedagógia szakán folytatta, ahol 1997-ben pedagógia szakos középiskolai tanári képesítést szerzett. 2003 és 2006 között az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskoláját látogatta. „Hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét célzó pedagógiai gyakorlatok és pedagógusi gondolkodás vizsgálata” című PhD disszertációját 2011-ben védte meg.

1991 és 1998 között nevelőtanárként, valamint családgondozóként dolgozott Egerben, majd 1998 és 2002 között az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskolában tanított.   2002 augusztus 1-jén főiskolai tanársegédként kezdett dolgozni az egri Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Tanszékén, ahol 2008 óta adjunktusként végez oktatómunkát.


Előadásának összefoglalója

Pedagógusok a hátrányos helyzetű tanulók integrációjáról és egyes nevelési tévhitekről

Hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét célzó pedagógiai gyakorlatok és pedagógusi gondolkodás vizsgálatával összefüggő kérdőíves kutatásom részeként igyekeztem feltérképezni a mintában (N = 308) szereplő tanárok gondolkodását a roma gyerekek neveléséhez kapcsolódó tévhitekkel (Nahalka 2004) és az integrációs, illetve szegregációs oktatási programok és szervezeti megoldások megítélésével összefüggésben. A minta több független változó melletti, összehasonlítható alcsoportok szerinti vizsgálata megmutatta, hogy az iskolai integráció hívei többségében a szignifikáns hozzáadott értéket előállító iskolák pedagógusai közül, valamint a vezetők csoportjából és a hefopos innovációs csoportból kerülnek ki. Az előadásban bemutatásra kerülnek azok az eredmények is, melyekből látható, hogy a pedagógusok abszolút többsége támogatja a felzárkóztató osztályokban való eredményesebb kompenzálás mítoszát. Az is kiderül, hogy mely tévhitek elfogadása milyen mértékben jellemző az egyes csoportokra, s hogy az elfogadott tévhitek hogyan kapcsolódnak össze egymással, valamint a tanulók iskolai sikerének és kudarcának attribúcióival.