Nahalka István
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 20:03
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

NAHALKA ISTVÁN

docens, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Tanszék

nahalkai@gmail.com

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári, majd pedagógia szakos előadói diplomát. 1982 és 2010 között az ELTE oktatója volt, egyetemi docens beosztásban. Oktatómunkát elsősorban az oktatáselmélet, a pedagógiai kutatásmódszertan, az oktatás méltányossága témáiban végzett és végez ma is. Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának tanára, és pedagógus továbbképző tanfolyamokat is tart.

Kutatási tevékenységet elsősorban a tanulás konstruktivista értelmezésével, a pedagógus szerepekkel, az esélyegyenlőtlenségekkel, a természettudományos neveléssel, a tehetségneveléssel összefüggésben végzett. Tantervek, oktatási programcsomagok készítésében, iskolafejlesztési folyamatokban vett részt, elsősorban a komprehenzív iskola hazai létrehozása terén. Tagja az MTA Pedagógiai Bizottságának, elnöke az Országgyűlés Fenntartható Bizottsága által létrehozott Fenntarthatóság Pedagógiája Kerekasztalnak, valamint a Körlánc a Környezeti Nevelésért Egyesületnek.


Előadásának összefoglalója

Tények, adatok és következtetések: a roma gyerekek integrációja a közoktatásban

Az előadás bemutatja, hogy elsősorban a PISA vizsgálatok, valamint a hazai országos kompetenciamérések eredményei milyen főbb tanulságokkal szolgálnak általában a magyarországi oktatásban a méltányosság helyzetének megítélése számára, illetve konkrétan a halmozottan hátrányos helyzetű, roma gyerekek esélyegyenlőtlenségével összefüggésben. Adatokkal, tényekkel alátámasztott módon vitatható, sőt, cáfolható, hogy a hazánkra az oktatásban erősen jellemző látens és manifeszt diszkrimináció, valamint a szegregáció megfelelő megoldás lenne bármely társadalmi csoport számára. Vagyis a köznyelvben „elit oktatásnak” nevezett formákról bizonyítható, hogy gyenge eredményeket produkálnak, illetve Magyarország éppen az oktatási integráció, a gyenge eredményekkel rendelkező gyerekek nevelésében tud felmutatni biztató eredményeket. Az előadás röviden bemutatja a problémák megoldása kulcsának tekinthető, komprehenzív iskolarendszert, s azt, hogy a roma gyerekek integrációjának megvalósításában egy ilyen rendszerben milyen lehetőségek kínálkoznának.