Orsós Anna
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 20:03
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

ORSÓS ANNA

adjunktus, Pécsi Tudományegyetem  Bölcsészettudományi Kar Romológia Tanszék

orsos.anna@pte.hu

Orsós Anna magyar-orosz-pedagógia szakos általános iskolai, majd gimnáziumi tanárként kezdte pályafutását. 1992-től két éven át a Gandhi Gimnázium alapító tanáraként tevékenykedett, s a gimnáziumnak 2002-ig főállású tanára is volt. Emellett a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán vendégtanárként beás nyelvet oktatott.

 2002 óta a PTE Romológia Tanszékének főállású tanársegéde, majd PhD védése után adjunktusa. 2002–2010 között az MTA Nyelvtudományi Intézetének félállású munkatársa. 2010 óta az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karon az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ félállású tanára. 2011 tavaszán habilitált a Pécsi Egyetem Oktatás és Társadalom Doktori Iskolájában.

Egyetemi adjunktusként nyelvészeti és beás nyelvi kurzusokat tart a nappali, levelező és PhD-képzésben részt vevő romológia szakos hallgatók számára. Az egyetemen működő Profex Beás Nyelvvizsgahely vezetője, számos publikáció szerzője. Kutatási területei: szociolingvisztika, társadalmi nem és nyelvhasználat, nyelvpolitika, nyelvi emberi jogok, kisebbségi nyelvoktatás, kisebbségi nyelvhasználat.