Papp Z. Attila
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 20:04
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

PAPP Z. ATTILA

docens, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

pappza@yahoo.com

1996-ban szociológusként végzett a Temesvári Nyugati Egyetemen, majd 2006-ban doktori címet szerzett az ELTE Szociológiai Doktori Iskolájában. 1999-től 2006-os megszűnéséig a Teleki László Intézet munkatársa volt, 2003-tól 2006-ig a Határon Túli Oktatásfejlesztésért Programirodát is vezette. 2007 és 2009 között a Miniszterelnöki Hivatalban az erdélyi magyar felsőoktatás szakreferense volt. Jelenleg a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának docense, illetve az MTA Kisebbségkutató Intézetének tudományos munkatársa. Kutatási területei egyrészt a romániai magyarok különböző intézményesülési formáinak vizsgálata (pl. nyilvánosság, oktatás, felnőttképzés), másrészt a Kárpát-medencei, illetve azon kívül is élő magyar közösségek oktatási rendszerének, szerveződéseinek, valamint ezek társadalmi beágyazottságának vizsgálata. Kutatásokat végzett és végez továbbá a magyarországi, romániai, szerbiai roma kisebbség oktatási integrációja területén is. Vendégtanárként több, Kárpát-medencei felsőfokú intézményben is oktatott. A REGIO folyóirat szerkesztője.


Előadásának összefoglalója

A romániai magyar oktatás néhány aktuális kihívása

Az előadás a romániai magyar köz- és felsőoktatással kapcsolatos, hozzáférhető adatokon keresztül egyrészt helyzetképet kíván felvázolni, másrészt erre építve aktuális kihívások megfogalmazására tesz kísérletet. A helyzetkép többek között demográfiai, beiskolázási, lemorzsolódási, felsőfokú továbbtanulási útvonalakra, valamint a nemzetközi mérések vonatkozó adataira tér ki. A romániai magyarok oktatását belső, romániai folyamatokon keresztül tárgyalja, ugyanakkor egy kisebbségi oktatási modell felvázolásának segítségével kitér Magyarország határon túlra irányuló, lehetséges oktatásfejlesztési mozgásterére is.