Patyi Gábor
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 20:05
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

PATYI GÁBOR

dékánhelyettes, Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
patyi.gabor@bpk.nyme.hu

Felsőfokú tanulmányait 1989-ben kezdte a Szegedi Tudományegyetemen. 1995 tavaszán-nyarán ösztöndíjas hallgatóként a Bécsi Egyetemen tanult, illetve levéltárakban folytatott kutatómunkát. Kutatói érdeklődése akkoriban a dualizmuskori Bécsbe irányuló magyarországi peregrináció feltárására irányult. 1997-től 2005-ig vett részt doktori képzésben az ELTE BTK Történettudományi Doktori iskolájában. Disszertációjának címe: Bécs és Budapest felsőoktatása a dualizmus korában.

Előbb gimnáziumban oktatott, majd 1999 őszén kezdett dolgozni jelenlegi munkahelyén, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán. Főbb tárgyai: neveléstörténet, szociális gondoskodás története, család- és gyermekkortörténet, filozófia, etika, nevelés- és művelődéstörténet. 2007 szeptembere óta a kar egyik dékánhelyettese.

Tagja többek között az MTA Egyetemtörténeti Albizottságának, a Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztályának, szerkesztője a Képzés és Gyakorlat neveléstudományi folyóiratnak.