Romsics Ignác
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 20:05
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

ROMSICS IGNÁC

akadémikus, Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézet

romsicsi@vnet.hu

Romsics Ignác a Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-történelem és az ELTE történelem kiegészítő szakán tanult. 1974–1977 között a Bács-Kiskun megyei Levéltár levéltárosa, 1977–1985 között az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa volt. 1978-ban egyetemi doktori, 1985-ben kandidátusi fokozatot szerzett. 1986–1991 között a Magyarságkutató Intézet igazgatóhelyetteseként dolgozott. 1991-től 1997-ig az ELTE docense, majd 2008-ig professzora, s közben négy és fél éven át az Indiana Egyetem (USA) vendégtanára volt. 1994-ban nagydoktori fokozatot szerzett, és 1996-ban habilitált.

2001-ben az MTA levelező, 2010-ben rendes tagjává választották. 2008-tól az egri Eszterházy Károly Főiskola tanára. Számos szakmai szervezet munkájában vett, illetve vesz részt. 1999 és 2007 között a Magyar Történelmi Társulat főtitkára volt, 2009-től az Atlantic Research and Publication Kiadóvállalat igazgatótanácsának elnöke és könyvsorozatának főszerkesztője. 2006-ban a Jyväskylä-i Egyetem (Finnország), 2009-ben a párizsi Sorbonne, 2010-ben és 2011-ben a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem meghívott előadója volt. 1995-ben Ránki György Díjat, 1999-ben Deák Ferenc Díjat, 2000-ben Akadémiai Díjat, 2005-ben Széchenyi Díjat, 2010-ben Szilárd Leó professzori ösztöndíjat kapott.


Előadásának összefoglalója

Kisebbségek a 20. századi Magyarországon

1920-ig Magyarország egyike volt Európa soknemzetiségű országainak. 1920 után a kisebbségek aránya mintegy 50%-ról 10% alá csökkent, 1938 és 1941 között azonban ismét felemelkedett 23%-ra. Az 1944-es deportálások és az 1945 utáni kitelepítések, illetve lakosságcserék következtében a II. világháború után a nemzetiségi lakosság aránya 1–2%-ra esett vissza. Az addig korlátozott számú és csak nehezen regisztrálható roma lakosság ugyanakkor rohamosan növekedni kezdett. A rendszerváltás időszakára számuk mintegy félmillióra, vagyis az összlakosság 5%-ára nőtt. Az elmúlt húsz évben tovább folytatódott ez a tendencia. Az előadás a fenti folyamatok legfontosabb társadalmi és politikai aspektusaival foglalkozik.