Skaperné Embersics Erzsébet
2011. szeptember 24, szombat
Kállai Ernő, 14:39
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

SKAPERNÉ EMBERSICS ERZSÉBET

docens, Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Szlovén Nyelv és Irodalom Intézeti Tanszék

embersics@btk.nyme.hu                            

Szlovén nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanári diplomával rendelkezik. A Nyugat-magyarországi Egyetem Szláv Filológiai Intézetének docense. PhD értekezésének témája: A Rába-vidéki szlovén nyelvjárás szóalkotása.

Oktatási területe: a mai szlovén nyelv rendszere, szlovén történeti nyelvtan, nyelvészeti szakszeminárium, szakmódszertan, dialektológiai szakszeminárium, nyelvtani gyakorlatok. E témában rendszeresen jelennek meg publikációi Magyarországon és külföldön egyaránt. 1994 és 1998 között az Országos Szlovén Önkormányzat tagja volt. 2002 és 2006 között a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnökségi tagja. A  Közép-európai Nemzetiségi és Etnikai Kutatóközpont tagja, 2001 óta az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központjának vizsgáztatója.  Az OKTV szlovén bizottság tagja.


Előadásának összefoglalója

Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban

(Skaperné Embersics Erzsébet – Merkliné Doncsecz Ibolya)

Az előadás rövid áttekintést ad a szlovén nyelv oktatásáról, illetve a nemzetiségi pedagógusképzésről Szombathelyen a kezdetektől napjainkig. Részletes képet nyújt a tanszék megalakulását követő képzési programokról, bemutatja ezek pozitív, illetve negatív oldalait. Külön figyelmet szentel a jelenleg folyó képzéseknek, a különböző lehetőségeknek, valamint kitér arra is, hogy hogyan alakult a hallgatói létszám az évek folyamán, s vázolja ennek okait.