Szarka László
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 20:06
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

SZARKA LÁSZLÓ

docens, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom

laszloszarka@gmail.com

Szarka László történész egyetemi tanulmányait Pozsonyban, a Komenský Egyetem történelem–magyar szakán folytatta. 1977 és 1985 között a Csehszlovák Tudományos Akadémia budapesti kutatócsoportjának tudományos ügyintézője volt. 1985 és 1998 között az MTA Történettudományi Intézetének tudományos munkatársaként, illetve tudományos főmunkatársaként dolgozott. 1998-tól az MTA TTI keretei között megalakult Akadémiai Kisebbségkutató Műhely programigazgatója. 2001. évi megalapításától kezdve igazgatója volt az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének. E tisztséget 2009. június 30-ig töltötte be. 2009 nyarán megválasztották a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kar dékánjának.

 Jelenleg a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának Történelem Tanszékén valamint az egri Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Politológia és Történelem Tanszékén oktat. Szarka László a történelemtudományok kandidátusa tudományos fokozatot 1995-ben szerezte meg, és 2007-ben habilitált a Debreceni Egyetemen.

Fő kutatási területei: a 19–20. századi magyarországi nemzetiségi politika története; a közép-európai kisebbségek 20. századi története; etnikai térszerkezeti változások a kelet-közép-európai határ menti régiókban; valamint a 20. századi kisebbségi, etnopolitikai konfliktusok a Magyarországgal szomszédos államokban.  Szarka László 8 önálló kötetnek a szerzője, és több mint 30 kötet megírásában működött közre szerkesztőként vagy társszerzőként. Hazai és külföldi tudományos folyóiratokban megjelentetett publikációinak száma meghaladja a kétszázat. Tagja több hazai és külföldi folyóirat szerkesztőbizottságának, illetve szerkesztőségének.

Szarka László tagja számos hazai és nemzetközi tudományos szakmai testületnek. Több szakmai elismerés díjazottja: 2009-ben a Magyar Külügyminisztérium Lánchíd-díjával, 2011-ben pedig a kisebbségi ombudsman által alapított Kemény István-díjjal tüntették ki.


Előadásának összefoglalója

A 20. századi kisebbségi magyar közösségépítés sajátosságai

Az 1918–1920 között létrejött kelet-közép-európai magyar kisebbségek létszámukban, jogi helyzetükben, gazdasági, politikai, kulturális önszerveződési képességeikben igen különböző csoportokat alkottak. Történetileg szintén sokféle kihívásnak kellett megfelelniük. Önszerveződésük folyamatát általában a történeti kényszerközösségek

kialakulásától a vállalt közösségek önkormányzati formáinak megteremtését megcélzó folyamatként lehet leírni. Az előadás a közösségépítésnek azokat a fő sajátosságait vizsgálja, amelyek a két világháború között, a kommunista korszakban és a rendszerváltást követő két évtizedben meghatározták a trianoni országon belüli magyarsághoz, illetve a szomszéd országok tituláris nemzeteihez való viszonyát.