Szoták Szilvia
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 20:06
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

SZOTÁK SZILVIA

nyelvész, az Imre Samu Nyelvi Intézet elnöke

szotaksz@t-online.hu

A sárospataki Rákóczi Gimnáziumban érettségizett. Felsőfokú tanulmányait a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte, ahol magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Részt vett a Pécsi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskolájának programjában szociolingvisztika-nyelvpolitika elágazást választva. Jelenleg doktorjelölt. Disszertációját az őrvidéki magyarok nyelvéről írja. A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat nyelvészkörének tagja. 2008–2011 között a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság résztvevője. Burgenlandban 2000-től folyamatosan végez terepmunkát.

Kutatási területe: ausztriai kisebbségek, nyelvi jogok, nyelvpolitika, oktatáspolitika, kétnyelvűség, kontaktológia.


Előadásának összefoglalója

Magyar nyelvű felsőoktatás – magyar nyelv a felsőoktatásban a Kárpát-medence nyugati peremén és azon is túl

Az előadás a három magyarlakta kisrégió felsőoktatásának lehetőségeire, az ott folyó tudományos munkának a bemutatására tesz kísérletet. Megvizsgálja, hogy a különböző tanulmányi keretek, az eltérő nyelvi kompetenciák, tanulási célok és sokféle (pl. többségi/kisebbségi) motivációk milyen eredményekhez vezetnek. Ezenkívül kitekintést nyújt a Kárpát-medencén túlra, s megmutatja, mi a magyarázata annak, hogy viszonylag sok külföldi egyetemen tanítanak magyart.