Videofelvételek
2011. november 19, szombat
Kállai Ernő, 17:58
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

A KONFERENCIA ESEMÉNYEIRŐL KÉSZÜLT VIDEÓFELVÉTELEK

KÖSZÖNTŐK

Hauser Zoltán (rektor, Eszterházy Károly Főiskola)

Estefánné Varga Magdolna (dékán, Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar)

Katona György (dékán, Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar)


PLENÁRIS ELŐADÁSOK

Romsics Ignác (akadémikus, EKF Történelemtudományi Intézet): Kisebbségek a 20. századi Magyarországon

Szarka László (docens, Selye János Egyetem Tanárképző Kar): A 20. századi kisebbségi magyar közösségépítés sajátosságai

Kállai Ernő (ombudsman, tanszékvezető, EKF TKTK Kisebbségtudományi Tanszék): „Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt”. Nemzetiségi oktatás és kisebbségkutatás Magyarországon


KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS AZ OKTATÁSPOLITIKÁRÓL

Vezeti: Falus Iván (főigazgató, Eszterházy Károly Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ)


A SZEKCIÓVEZETŐK ÖSSZEGZÉSE ÉS A KONFERENCIA ZÁRÁSA


I. SZEKCIÓ: NEMZETISÉGI KÉPZÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSBAN

Szekcióvezető: Varga László (dékánhelyettes, NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar Szociális- és Neveléstudományi Intézet)

Müller Márta (adjunktus, ELTE Germanisztikai Intézet): Német nemzetiségi képzések az ELTE Germanisztikai Intézetében. Formák – tartalmak – tapasztalatok

Gyivicsán Anna (címzetes tudományos főtanácsadó, Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, egyetemi tanár ELTE BTK): A bolognai rendszer ambivalens hatása a magyarországi szlovák felsőoktatásra

Bucin Mihaela (tanszékvezető főiskolai docens, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Intézet Román nyelv és irodalom Tanszék): A román nemzetiségi tanárképzés helyzete a Szegedi Tudományegyetemen

Kacziba Ágnes (docens, SZTE BTK Szláv Intézet): Szerb nemzetiségi képzés a Szegedi Tudományegyetemen 

Katona György (dékán, NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar): Nemzetiségi óvodapedagógus képzés a Nyugat-magyarországi Egyetemen

Doncsecz Ibolya (adjunktus) – Embersics Erzsébet (docens, NYME BTK Szláv Filológiai Intézet Szlovén Nyelv és Irodalom Intézeti Tanszék): Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban

Barics Ernő (docens, PTE BTK Kroatisztikai-Szlavisztikai Tanszék): Horvát nemzetiségi szakemberképzés a magyarországi felsőoktatásban

Felkért hozzászólók:

Patyi Gábor (dékánhelyettes, Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar)

Babai Zsófia (adjunktus, NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék)

Manz Adelheid (tanszékvezető, Eötvös József Főiskola Neveléstudományi Kar Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék)

Horváthné Farkas Éva (docens, PPKE Vitéz János Kar Idegen nyelvi és Nemzetiségi Tanszék


II. SZEKCIÓ: MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS A HATÁRON TÚL

Szekcióvezető: Kántor Zoltán (tudományos főmunkatárs, Magyar Külügyi Intézet)

Gyurgyík László (adjunktus, Selye János Egyetem Tanárképző Kar Szociológia Tanszék, Komárom): A szlovákiai magyar lakosság demográfiai változásai a 90-es évektől napjainkig

Salat Levente (docens, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar, Kolozsvár): Az erdélyi magyar felsőoktatás kihívásai a nemzetállami logikák felerősödésének a kontextusában

Dávid László (rektor, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely): A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szerepe a romániai magyar felsőoktatási rendszerben

Orosz Ildikó (elnök, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász): Az ukrajnai nemzeti és nemzetiségi oktatás elmélete és gyakorlata a függetlenség első két évtizedében

Csernicskó István (rektorhelyettes, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász): Az ukrajnai oktatáspolitikai törekvések és a kárpátaljai magyar főiskola

Papp Z. Attila (docens, Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézet; tudományos munkatárs, MTA Kisebbségkutató Intézet): A romániai magyar oktatás néhány aktuális kihívása

Gábrity Molnár Irén (elnök, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka): A magyar nyelvű (felső)oktatás helyzete és esélyei a Vajdaságban

Czékus Géza (dékánhelyettes, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka): Magyar nyelv a vajdasági felsőoktatásban

Szoták Szilvia (elnök, Imre Samu Nyelvi Intézet, Alsóőr): Magyar nyelvű felsőoktatás – magyar nyelv a felsőoktatásban a Kárpát-medence nyugati peremén és azon is túl


III. SZEKCIÓ: A KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ OKTATÁSBAN

Szekcióvezető: Kovács László (docens, EKF TKTK Kisebbségtudományi Tanszék)

Estefánné Varga Magdolna (dékán, EKF TKTK): Inkluzív nevelés a közoktatásban

Szita Szabolcs (professzor, NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar Szakmai Továbbképző Intézet): Együttélés, üldöztetés, holokauszt. Az oktatás feladatai

Bogárdi Tünde (szociálpedagógus, a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karának posztgraduális hallgatója): Közösségi identitás-elemek a cigány, a székely és a magyar népmesékben

Kovács László (docens, EKF TKTK Kisebbségtudományi Tanszék): Kutatás közben – A görög kisebbség Egerben

Bárdos Jenő (professzor, EKF TKTK): Snétberger Zenei Tehetség Központ: a zene felemel

Ludányi Ágnes (dékánhelyettes, EKF TKTK): Az egri szociálpedagógus képzés és a kisebbségi közösségekkel való kapcsolat lehetőségei, összefüggései

Bindorffer Györgyi (tudományos munkatárs, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa Hivatala): Nemzetiségi oktatás a statisztika és az identitás szemszögéből

Fórika László (főosztályvezető-helyettes, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa Hivatala): Ki és hogyan méri fel a kisebbségi nevelés-oktatás iránti igényeket? (A szülői igénybejelentő nyilatkozatok problematikája)

Mogyorósi Zsolt (adjunktus, EKF TKTK Neveléstudományi Tanszék): Pedagógusok a hátrányos helyzetű tanulók integrációjáról és egyes nevelési tévhitekről


IV. SZEKCIÓ: AZ OKTATÁS SZEREPE A ROMÁK INTEGRÁCIÓJÁBAN

Szekcióvezető: Bábosik István (tanszékvezető, Kodolányi János Főiskola Neveléstudományi Tanszék)

Forray R. Katalin (egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolájának vezetője): Cigány diákok a felsőoktatásban

Szalai Júlia (tudományos tanácsadó, MTA Szociológiai Kutatóintézet): Az esélyegyenlőség megfogyatkozott esélyei: a roma gyerekek iskolai szegregációjának társadalmi felhajtóerői

Nahalka István (docens, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatáselméleti Tanszék): Tények, adatok és következtetések: a roma gyerekek integrációja a közoktatásban

Havas Gábor (szociológus, az MTA Szociológiai Kutatóintézetének nyugalmazott főmunkatársa): Az integrációs oktatáspolitika dilemmái

Torgyik Judit (tanszékvezető-helyettes, Kodolányi János Főiskola Neveléstudományi Tanszék): Nemzetközi törekvések a cigányság oktatásának fejlesztése terén

Kállai Gabriella (tudományos munkatárs, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet): Közvélekedések az integrációról

Felkért hozzászólók:

Orsós Anna (adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Romológia és Nevelésszociológia Tanszék)

Csovcsics Erika (pedagógiai szakértő, Csányi Alapítvány)

Orsós János (elnök, Dzsaj Bhím Közösség)


A LÍCEUM TV RIPORTMŰSORA A KONFERENCIÁRÓL

http://ltv.ektf.hu/Oldalak/Video/851ad6b033fab4fadf3b921e45af2033